Hareketini krank milinden meydan motorun destekçi milidir. 4 vakitli tek motorda krank mili 2 tur yaptığında kam mili tek tur yapar. İki vakitli motorlarda ise, bu birebir oranındadır. Egzantrik milinin maksadı, sübapların açılma-kapanma zamanlarını ayarlamaktır. Motor devriyle orantılı personel bu mil, motorun düzgün çalışması amacıyla tek sürü ince ayar inşa edilerek motor üst kısmına konumlandırılmıştır. Kam milleri dik kalifiye karbon çeliklerinden çoğunlukla döküm yolu ile imal edilir. Çoğunlukla kalifiye sert alaşımlarından presle dövülerek veya dökülerek tek parça olarak üretilirler. Mil üstünde muylular, kamlar ve davranış verme dişlileri vardır.

Kam mili hareketini krank milinden dişli, zincir veya kayış sayesinde alır. Kullanılan kayışın ismi, motorun yaşamsal parçaları içinde hatıralan triger kayışıdır. Krank mili ile kam mili arasındaki uzaklık tek sürü yakınsa dişli temasıyla davranış aktarılır. Dişli ile aktarma esasında en randımanlı ve meselesiz sistemdir ancak silindirleri sıra tipli meydana gelen motorlarda bu olası olamamaktadır zira aradaki uzaklık dişliyle aktarılamayacak civarı fazladır. Yukarıdaki biçimde görülen V tipi motorlarda ise, dişli kullanılabilir. Sıra tipli motorlarda triger kayışı veya zincil kullanılır. Triger kayışı kopabilir veya sıyırabilir, bu da motorda telafisi olmayan hasarlara ne sebeple olabilmektedir. Zincirde ise, kopma daha nadir görülmektedir ve kopma olsa dahi otomobil stop ederek motora kayıp gelmesi engellenir. Ancak kayış sıyırdığında davranış aynı ritimde devam ettiğinden sübap zamanlamaları değişir ve bu da telafisi olası olmayan sıralama hatalarına dolayısıyla yanlış sürede ateşlenen pistonlar nedeni ile krank milinin kırılmasına ne sebeple olabilmektedir.

Kam milinin anne misyonu belirtildiği üzere sübapları açıp kapatmaktır. Üstten egzantirikli motorlarda kam milinin kamlarıyla külbitörler doğruca temas halindedir. Kam mili külbitöre davranış verir, külbitörler ise sübapları açar. Taraftan egzantirikli motorlarda ise kam milinin kamları sübap iteceklerine davranış verir. Sübap itecekleri de külbitöre davranış iletir ve külbitörler de sübapı açar.

Kam milinin destekçi vazifeleri ise, yağ pompasına ve bunun dışarısında varsa petrol otomatiğine ve distribitöre davranış vermektir. Aşınma daha tek sürü kamın ucunda ve yanaklarında gerçekleşir. Uçtaki aşıntı supapların daha az açılmasına; yanaklardaki aşıntı ise, supapların sesli çalışmasına ve erken açılıp kapanmalarına ne sebeple olur. Aşınma hızı ve süresi, kam yüzeyinin sertliğine, supap boşluğuna, supap yayı sertliğine ve değiştirilme müddetine göre değişir. Sübapların açılıp-kapanma zamanlamasındaki en basit değişiklik berbat yanmaya, dolayısıyla motorun güçten düşmesine ne sebeple olur.

Bir önceki yazımız olan Krank Mili Nedir? Nasıl Çalışır? başlıklı yazımızda krank mili ve krank mili nedir krank mili nasıl çalışır hakkında bilgiler verilmektedir.