PETROLUN OLUŞUMU KULLANIM ALANLARI VE TARİHÇESİ

Petrol Latince bir kelime olup, petra (kaya) ve oleum (yağ) kelimelerden türemiştir. Yeryüzünün en önemli ham maddesi olan petrol başta teknoloji olmak üzere farklı farklı konularda insanlara büyük faydalar sağlamaktadır. Ulaşım araçların hareket etmeside büyük rol oynamaktadır. Uzmanlar, petrolün çok eski çağlarda denizlerde yaşayan bitki ve hayvan artıklarından meydana geldiğini iddaa etmektedirler. Bu denizlerin zamanla toprak ile örtülmesi sonucu buradaki bitki ve hayvan kalıntılarıda çamurla örtülmüştür. Ardından sıcaklık gibi bir takım dış faktörlerinde etkisiyle gaz ve yağ hallerine gelmiştir. Pertolün ortaya çıkmasındaki en geçerli ve kabül gören teori budur.

Yapılan araştırmalara göre petrol en eski uygarlıklarda dahi kullanılmaktaydı. Eski uygarlıkların büyük bir bölümü petrolü kullanarak bir takım ilaçlar yapmaktaydı. Amerikanın yerlilerinden olan kızılderililerde petrolden çeşitli konularda faydalanmıştırlar.Babillilerinde petrolü kullandıkları ortaya çıkmıştır. Uzmanlara göre Babilliler de surlarını güçlendirmek için petrol yan ürünü olan asfaltı kullanmaktaydı. Petrol genel olarak benzin,gaz yağı,motor yağı olarak bilinmesine rağmen, gerçekte petrol sözcüğü doğal halde ve yerin derinliklerinden gelen ham anlamında kullanılmaktadır. Dünyada petrol ilk olarak Romanya ve Amerika’da aynı zamanda ortaya çıkarılmıştır. Ancak bu günümüzde kullanılan petrol kadar modern değildir. Petrolün kimyasal olarak iç kısmı uzun hidrokarbon ipliklerinden oluşmuştur. Bui iplikler damıtma ile ayrıştırılarak benzin,mazot gibi maddeler oluşturulmaktadır. Petrolün yanması CO (Karbon monoksit) oluşumuna sebep verdiği için doğaya ciddi zararlar vermektedir. Ham olan petrolün kullanım alanları oldukça dardır. Fakat petrol bir süre işlendiği takdirde kullanım alanları oldukça genişlemektedir. Petrol işlenen yere rafineri adı verilmektedir. Ham petrol işlendikten sonra ortaya çıkan ürünler Benzin, Motorin , Lipit petrol gazı gibi birçok değerli madde üretilmektedir. Günümüzde ise petrolün işlenmesi ile üretilen madde sayısında büyük bir artış olmuştur. Organik bir madde olan petrol’dan 80 bin civarında çeşitli ürünler elde edilmektedir. Bu ürünler daha çok ulaşım ve enerji alanlarında kullanılmaktadır.

petrol

Herhang bir yerde petrol arama çalışmalarına başlamadan önce uzun araştırmalar yapılmaktadır. Zira petrol aramak ve çıkarmak maddi bakımdan oldukça külfetlidir .Öncelikle petrol aranacak bölgenin fotoğrafları çekilir ve yapısı derince araştırılır. X ışınları sayesinde petrolün olup olmadığı tespit edilir. Daha sonra yer hareketleri bir takım cihazlar yardımı ile incelenir. Eğer herhangi bir petrol rezervuarı bulunursa bu rezervuarın maliyeti karşılıp karşılamayacağı tespit edilir. Eğer maliyeti karşılayacaksa petrol çıkarma işlemine başlanır. Aksi takdirde bulunan petrol az ise kuyu terk edilir. Petrol en değerli hammeddelerin başında geldiği için geniş petrol yataklarına sahip ülkeler bu organik maddeden çok büyük ücretler kazanmaktadır. Petrol kaynaklarının en çok bulunduğu ülkelerin başında Kuveyt, Suudi Arabistan, İran ve Irak bölgeleri bulunmaktadır. Bu sebepten dolayı orta doğuda sürekli savaşlar olmaktadır.

Bir önceki yazımız olan Turkmmo Tam Gaz Devam Ediyor başlıklı yazımızı da okumanızı öneririz.